Rehabilitering

Vi har bred erfaring fra innvendig og utvendig rehabilitering av alle typer bygninger, fra de eldste til bygg av nyere dato. Til rene restaureringsprosjekter kan vi gjenskape bygningsdetajer på eget verksted.