Nybygg

Vi bygger i tre, betong og stål.

Med utgangspunkt i fagkunnskap, lang erfaring og ikke minst bred lokalkunnskap, kan vi hjelpe deg med å realisere dine store eller små byggeprosjekter/planer.

Du er velkommen med dine ideer, skisser, planer etc. til en samtale om ditt prosjekt. Vi bidrar med faglige råd og veiledning i planleggingsfasen, for å legge best mulig til rette for at dine visjoner blir realisert.

Vi tilbyr kundetilpassede løsninger gjennom vårt samarbeid med lokal kompetanse innenfor prosjektering.

Kontakt oss

Bolig

Vi besitter attraktive tomter i boligfelt flere steder på Averøy. Hvis du allerede har tomt, tar vi hånd om selve byggeprosessen. Vi er din samtalepartner i planleggingsfasen, hvor vi i fellesskap utarbeider løsninger tilpasset dine behov og ønsker.

Til boligbygg benytter vi hovedsaklig fabrikkproduserte elementvegger. Byggetiden reduseres dermed vesentlig sammenlignet med tradisjonell byggemåte.

Nytt påbygg eller tilbygg til eksisterende bolig oppføres hovedsaklig på tradisjonell måte.

Fritidsbolig

Vi bygger kundetilpassede fritidsboliger samt typehytter fra Ålhytta.

Vi besitter byggeklare fritidsboligtomter i det nye hyttefeltet "Sjøgarden" på Fladset i Averøy.

Flott beliggende og solrike tomter med vid utsikt.

Offentlige bygg

Funksjons og brukertilpassede bygninger og installasjoner.

Landbruksbygg

Driftsbygninger
Redskapshus
Gjødsellager
Silooverbygg

I årenes løp har vi utført mange og varierte oppdrag innenfor landbruksbygg. I tillegg til komplette driftsbygninger og redskapshus omfatter oppdragene bl.a tilbygg i form av gjødsellagre i plasstøpt betong og silooverbygg.