Rekkehus, Utheim boligfelt

Rekkehus med tre boenheter i Utheim Boligfelt, Kårvåg.

Oppstart: September 2012.