Næringsbygg

Vi bygger næringsbygg i tre, betong og stål.

Produksjonslokaler
Lagerlokaler
Kontorlokaler
Butikklokaler

Bygg til alle typer næringsformål, som produksjonslokaler, kontorlokaler, butikklokaler, lagerlokaler. Byggeteknikk og materialvalg tilpasses krav og bruksbehov.