Driftsbygning, Steinsgrenda

Steinsgrenda, Averøy.

Takreparasjon og ny tekking med plater høsten 2012.

-