Bremsnes kirke

Oppstart: September 2015.

Takreparasjon.