Enebolig, Helset

Enebolig. Helset, Averøy.

Oppstart: September 2012

Bolighus med kjeller og to etasjer. Eksisterende hus på tomten var i svært dårlig forfatning og ble revet. Det nye bygget oppføres i tilnærmet samme stil fasademessig som det gamle. Eksteriør; Vartdal grunnmursystem pusset, Stående over/under bordkledning av sibirsk lerk, Ferdigmalte sidehengslede vinduer, Tak tekket med Altaskifer lappstein.