Driftsbygning, Kongshaug

Kongshaug, Averøy.

Oppstart: Januar 2014.


Riving av eksisterende låvebygning og oppføring av ny driftsbygning.