Driftsbygning, Helset

Helset, Averøy.

Oppstart: Januar 2014.

Riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av nybygg.