Brakkerigg

Kristvika, Averøy.

Utført: August 2014.

Etablert fundamenter for montering av mannskapsbrakker. Montert brakker og plassbygd utvendig adkomst til enhetene med trapper og gangbaner med rekkverk.