Tomter

Vi ønsker til enhver tid å tilby attraktive boligtomter på Averøy. Nye boligfelt er under utvikling. 

Her er våre aktuelle tomter: