Driftsbygning, Kongshaug.

Driftsbygning. Kongshaug, Averøy.

Oppstart: Januar 2014.

 

Riving av eksisterende låvebygning og oppføring av ny driftsbygning.
Bildegalleri:
Kongshfasade160714.jpg Kongsh-sør020514.jpg Kongsh300514steinfasade.jpg Kongsh-sør140514.jpg Kongsh-steinfasade140414.jpg Kongsh-vest170414.jpg Kongsh-nord170414.jpg KongshVest020414.gif Kongsh-gavl080414.jpg Kongshgavl010414.gif Kongsh-tak220314.gif Kongsh-mur-060314.gif Kongsh-kjeller030314.gif