Omsorgsboliger, Steinsgrenda.

Boliger. Steinsgrenda, Averøy

Oppstart: September 2016.

Utvendig rehabilitering.