Sentral godkjenning

 

Sentral godkjenning for: EINAR MORK SNEKKERVERKSTED AS

 

Foretaket, med organisasjonsnummer 945599367, er gitt følgende sentrale godkjenning
i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26.
mars 2010 nr. 488 (SAK10)
  • - Søker i tiltaksklasse 1
  • - Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1
  • - Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
Godkjenningen er gyldig til 14.05.2016

Lenke her: http://tinyurl.com/einarmorksentralgodkjenning 


Godkjenningsbevis Einar Mork (34,42 KB)