Landbruksbygg

Driftsbygninger
Redskapshus
Gjødsellager
Silooverbygg

I årenes løp har vi utført mange og varierte oppdrag innenfor landbruksbygg. I tillegg til komplette driftsbygninger og redskapshus omfatter oppdragene bl.a tilbygg i form av gjødsellagre i plasstøpt betong og silooverbygg.
025.jpg 026.jpg nedal-olemnytttak200413.jpg nedal-olemtak200413.jpg meekgjersvikfront200413.jpg